›exterieur

 

juni 2010

MIJN Sanderbout, "behoud is goud".

Om te voorkomen dat hun woningen worden gesloopt, schreven de bewoners van de wijk Sanderbout een ideeënprijsvraag uit, waarin ze architecten stedenbouwers opriepen een alternatief plan voor de wijk te maken. Het winnende ontwerp van Jerome Paumen bevat drie ingrepen. Het deelgebied “Achtbunder” wordt door openbaar groen zachter terwijl de stedenbouwkundige structuur gehandhaafd blijft. Het nieuw te realiseren Gemmaplein moet het sociale karakter van de dorpskern versterken., en het renovatievoorstel voor de voormalig mijnwerkerswoningen vormen het derde deel van het plan. Per vier woningen worden de middelste twee samengevoegd. De buitenste twee worden vergroot via een aanbouw. Door deze ingreep voldoen de woningen beter aan de eisen van de huidige tijd. Door het behoud van de mijnwerkerswoningen is ook de verwijzing naar de mijnbouw behouden gebleven. Het model zorgt voor de aanpak van bevolkingskrimp middels schaalvergroting en laat deze op organische wijze zijn intrede doen in de wijk.

voorstel voormalige mijnwerkerswoningen

voorstel wijk Achtbunder

Voor de inzending zie: Wijkplatform Sanderbout

Zie onderstaand een fragment uit de serie "Krimpen aan de Maas".

------------------------------------------------------------------------